Στοιχεία Σύνδεσης
Όνομα
Κωδικός
Δεδομένα καιρού

Μια καινοτόμος πρωτοβουλία της ομάδας των επιστημόνων του περιοδικού sell & build , με στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες εργολήπτες να κερδίσουν χρόνο στην οργάνωση και βελτίωση στη ποιότητα προσφοράς των υπηρεσιών τους .

Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο εργοταξίου αντικαθιστά πλήρως, το μέχρι σήμερα σε χρήση βιβλίο ημερολόγιου εργοταξίου. Τα πλεονεκτήματα του είναι πάρα πολλά:

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
Τεκμηρίωση στοιχείων έργων
• Γρήγορες αναφορές, όπως :-Λίστες υπεργολάβων
-Λίστες με ημερομηνία βροχερών ημερών
-Συμμετέχοντες έργου (Μελετητές, Επιβλέποντες, Ιδιοκτήτης, Εργολάβος)
-Λίστες καθυστερήσεων υπαιτιότητας εργολάβου
-Λίστες καθυστερήσεων υπαιτιότητας ιδιοκτήτη
-Λίστες επιβλέψεων Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού
-Λίστες οδηγιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού
- κ.τ.λ.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διευθέτηση συνάντησης για ενημέρωση και εκπαίδευση στη χρήση του ηλεκτρονικού ημερολόγιου εργοταξίου (θα εκπλαγείτε με την ευκολία χρήση του λογισμικού).


Για Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνήστε με το
22319971